Kanadský krb na vykurovanie bytu či domu?

Kanadské kachle a krbové vložky z našej ponuky vám v prvom rade poskytnú príjemné teplo na celú vykurovaciu sezónu. Samozrejme je možné použiť ich aj ako dekoratívny a ukľudňujúci prvok zariadenia vášho domova.

Technológia horenia

Energetický dvojkomorový systém predstavuje veľmi jednoduchú filozofiu. Touto filozofiou je záväzok dosiahnuť najvyššieho štandardu, výkonu, vzhľadu, bezpečnosti a pohodlia pri obsluhe.  Všetky typy krbových kachlí a krbových vložiek sa  vyznačujú dvojkomorovým spaľovacím systémom, tj. dvoma spaľovacími komorami, spodnou primárnou a hornou sekundárnou. Tento systém dovoľuje dosiahnuť maximálnu účinnosť horenia, nakoľko drevo horí nielen v spodnej komore, ale dym je spaľovaný rovnako v hornej komore, cez ktorú musí prechádzať. Len táto technológia zaručuje maximálnu účinnosť horenia (více než 80 %) s minimálnym objemom zbytkového popola a intervaly prikladania  6-24 hodín.

AirWash Systém – Samočistenie skla dverí predohriatym vzduchom

Efekt „AIRWASH” (umývanie predohriatym vzduchom), ku ktorému v krbových kachliach alebo vložkách dochádza, udržuje sklo v čistote. Predohriaty spalovací vzduch totiž silno prúdi pozdĺž celej  plochy skla dverí zhora dolu a vytvára tak „vzduchovú záclonu”, ktorá zmýva kreosot, ktorý má snahu sa na skle usazodzovať. Znížením množstva spaľovacieho vzduchu sa zmenšuje prúdenie vzduchu vo „vzduchovej  záclone”. Ak sa v dôsledku dlhého pomalého horenia alebo z dôvodu použitia mokrého dreva vytvoril jemný kreosotový povlak na ploche skla, je možné ho v priebehu približne 30 min. odstrániť rozkúrením jednotky na dostatočne vysokú teplotu, pri ktorej sa usadeniny na skle spália. Oproti klasickému roštovému systému poskytuje „AirWash” po celú dobu horení skvelý a ukľudňujúci pohľad  na oheň cez nádherne čisté sklo dverí.