Certifikácia EPA

Vnútorný design krbových kachlí sa v posledných rokoch celkom zmenil. Zmeny sú výsledkom regulácií EPA, stanovených v roku 1988, podľa ktorých je limit pre vypúšťanie splodín 7,5 gramov „dymu” za hodinu pre nekatalytické telesá  a 4,1 g/h pre katalytické.

Ak používate kachle alebo krb na vykurovanie, používajte tie s certifikátom EPA

Všetky kanadské krbové kachle a krbové vložky v našej ponuke sú certifikované a vyhovujú limitom EPA. Technológia horenia týchto výrobkov zaručuje vysokú účinnosť a veľmi nízku úroveň emisií. Modely rady Pacific Energy a Regency, ktoré Vám predstavujeme prešli pred uvedením na trh prísnou kontrolou ako v EU tak v Amerike a získali certifikát EPA. Dosiahli najlepšie emisie na americkom a kanadskom trhu.

Ak by sme vymenili 20 necertifikovaných, starších kachlí za 20 krbových kachlí s certifikátom EPA, znížia sa emisie vypúšťané do ovzduší o 1 tonu ročne.